Xem Bói

Những thuật xem bói nốt ruồi cơ bản

Nhưng nếu là nốt ruồi lạ thì lại trở thành điều hiếm hoi, là điềm tốt lành. Người có nốt

Tướng tay của người có quý nhân phù trợ

Đường quý nhân khởi đầu tại Chấn Cung, rõ ràng mà khắc sâu, là người rất trọng nghĩa. Tướng tay

Xem bói tay,bàn tay người có khả năng sáng tạo

Nếu như có thêm hình sao trên gòThái dương thì nhất định sẽ gặt hái được thành công trong lĩnh